Konum zaman grafiğinin eğimini bulma

Hareketlinin konumunun zamanla nasıl değiştiği biliniyorsa herhangi herhangi bir andaki hızı yorumlanabilir. Hareketlinin konum-zaman grafiğinde t anındaki hızını hesaplamak için eğrinin bu andaki noktasına teğet çizilir. Bu teğet üzerinde iki nokta belirlenir ve konum değişimi zaman değişimine oranlanır. Ortalama Hız V or :. Bir hareketlinin yer değiştirmesinin hareket süresine oranına ortalama hız denir. Hızın düzgün değiştiği biliniyorsa, ortalama hız anlık hızlar yardımıyla da bulunabilir. Çizgisel Hız :. Hareketlinin herhangi bir konumdaki hızına çizgisel hız denir. Hız vektörünün yönü yörünge üzerindeki o konuma çizilen teğet yardımıyla bulunur.

Hareketlinin hızı sabit büyüklükte ise, hızın büyüklüğü yörüngenin hareket süresine oranıdır. İvme Bir hareketlinin birim zamandaki hız değişimine ivme denir. Vektörel bir büyüklüktür. Hız düzgün değişiyorsa ivme; hız değişiminin geçen süreye oranıdır.

Düzgün Doğrusal Hareket Nedir? Konum Hız Zaman Grafikleri

İvmenin yorumlanabilmesi için farklı anlardaki iki hız değeri bilinmelidir. Dolayısı ile bir aracın herhangi bir andaki hızının sıfır olması hareketinin ivmesinin sıfır olduğunu göstermez.


  • Fizik Çözümlü Örnek.
  • Doğrusal ve Bağıl Hareket Konu Anlatımı ve Ders Notları.
  • Düzgün Doğrusal Hareketin Konum-Zaman Grafiği - 9.Sınıf.
  • gold bilgisayar takip.
  • samsung note casus yazilim!

Hareket eden bir cisim hareket büyüklüklerinin zamanla değişimini grafikte tanımlamak problem çözümlerini kolaylaştırır. Grafikler; hareketin yön, konum, yer değiştirme, hız ve ivme gibi niceliklerinin yorumlanmasını sağlar.

Düzgün Doğrusal Hareket Grafikleri | onlineFizik - Fizik ve Fizik Eğitimi Sitesi

Bu yorumların yapılabilmesi için grafik çizgisinin, zaman ekseni ile arasında kalan alanın büyüklüğünü ve eğimini hesaplamak önemlidir. Eğim , açının tanjant değeridir. Hareket eden bir cismin hangi anlarda hangi konumda olduğunu gösterir. Bu grafiği çizmek için bir saat ve metreye ihtiyacınız var. Saatinize bakacak ve bu süre içinde aracın kaç metre yol aldığını ölçeceksiniz. Bunu bir kaç kez yaptığınızda, elinizde zaman ve yol değerleriniz olacak.

Düzgün Doğrusal Hareketin Konum-Zaman Grafiği - 9.Sınıf

Bunları getirip grafikte yerine yazıp, noktaları birleştirdiğinizde, çizdiğiniz grafik yol ve zaman konum - zaman grafiği olacaktır. Bu grafikten hareketle ilgili elde edilebilecek bilgiler şunlardır:. Bir grafikteki değerlerin birimleri ile iki şey yapabilirsiniz. Bu değerleri ya bir biri ile çarparsınız. Ya da bunları bir birine bölersiniz. Bu da hızın birimidir. Bir hareketlinin anlık hızlarını gösterir. Bu grafikte hareketle ilgili elde edilebilecek bilgiler şunlardır.

Anlık hız. Yer değiştirme. Bilinen herhangi bir konuma göre diğer konumlar. Hareketlinin nerede olduğunu hesaplamak için başlangıçtaki konumunu bilmek gerekir. Hızın '' - '' olması sadece vektörel anlam taşır. Hız büyüklükleri sadece hızların sayı değerleri ile karşılaştırılır. Bir hareketlinin anlık ivmelerini gösterir. Bu grafikten elde edilebilecek bilgiler şunlardır.

Anlık ivme. Hızın değişme miktarı. Bilinen herhangi bir andaki hıza göre diğer anlardaki hızlar. Bilinen herhangi bir andaki hıza göre hareketin yönü. İvme-zaman grafiğinin çizgisi ile zaman doğrusu arasında kalan alan hızdaki değişme miktarını verir. Doğrusal bir yörüngede hızını değiştirmeden hareket eden cismin hareketine, düzgün doğrusal hareket denir. Hareket, yönüne göre artı ya da eksi yönlü olarak adlandırılır. Hareketin ivmesi ve yer değiştirmesi hız-zaman grafiğinin eğimi ve alanı kullanılarak bulunur. İvme, hız-zaman grafiğinde grafik çizgisinin eğimidir. Yatay doğrunun eğimi sıfırdır.

Grafik çizgisi yatay olduğundan hareketin ivmesi sıfırdır. İvme-zaman grafiğinde grafik çizgisi ile zaman ekseni arasında kalan alan hız değişimini verir. İvme sıfır olduğundan bu alanda sıfırdır. Dolayısıyla grafik hızın değişmediğini gösterir. Yer değiştirme, hız-zaman grafiğinde grafik çizgisi ile zaman ekseni arasında kalan alandır. Hız sabit olduğundan yer değiştirme zamanla doğru orantılı olarak artmaktadır. Konum-zaman grafiğinde grafik çizgisinin eğimi hızı verir.

Düzgün Doğrusal Hareketin Konum-Zaman Grafiği - 9.Sınıf

Grafik çizgisi yatay olmayan bir doğru ise eğimi vardır ve her noktada sabittir. Dolayısı ile düzgün doğrusal harekette yer değiştirme, hız, ivme ilişkisi;. Doğrusal bir yörüngede sabit ivme ile hareket eden cismin hareketine düzgün değişen doğrusal hareket denir. İvmenin sabit olması, hızın değişiminin düzgün olmasıdır. Hızın değişimi hızlanma ya da yavaşlama biçiminde olabilir. Buna göre düzgün değişen doğrusal hareketin dört farklı biçimi vardır.

Fizikte parabolik Hız-Zaman grafiğinin Konum-Zaman'ı nasıl olur?

Artı yönde düzgün hızlanan hareket. Eksi yönde düzgün hızlanan hareket. Artı yönde düzgün yavaşlayan hareket. Eksi yönde düzgün yavaşlayan hareket. Düzgün Hızlanan Doğrusal Hareket:.

Hareketlinin ivmesi ve yer değiştirmesi hız-zaman grafiğinde eğim ve alan kullanılarak bulunur. Bu çizginin bir doğru olması eğimin, dolayısı ile ivmenin değişmediğini sabit olduğunu gösterir. K ve L nin ivmesi. İvme grafiğinde  grafik çizgisi ile zaman ekseni arasında kalan alan hız değişimini verir.

Konum zaman grafiğinde hız bulma

İvme sabit olduğundan hız değişimi zamanla doğru orantılıdır. Yer değiştirme, hız-zaman grafiğinin çizgisi ile zaman ekseni arasında kalan alandır. İlk hızsız hareketlerde bu alan bir üçgen olduğundan,. İlk hızlı hareketlerde bu alan yamuk olduğundan,.

Genelleme yapılırsa; belli bir zaman aralığı için yer değiştirme o süredeki ortalama hız ile zamanın çarpımıdır. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Leave this field empty. Giriş Yap Katıl. Giriş Yap. Hoş Geldiniz Hesabınıza giriş yapın.


  • Düzgün Doğrusal Hareket Grafikleri.
  • casus grill review.
  • mSpy nedir?.
  • Düzgün Doğrusal Hareket Grafikleri!
  • whatsapp sohbet sesi kapatma.

Kayıt Ol. Şifre kurtarma. İlgili Haberler. Simetri ve korunum kanunları Çeşitli Fizik Bilgileri 14 Nisan Ağır cisimler hafif cisimlerden daha yavaş ya da daha çabuk mu Mekanik 24 Nisan Please enter your comment!